نمایشگاه صنایع دستی زنان افغان

13 DEC 2017
پوهنتون کاروان با همکاری انجمن ندای جوانان برای اولین بار نمایشگاه صنایع دستی زنان افغان را برگزار نمود. نمایشگاه صنایع دستی زنان افغان برای اولین بار توسط انجمن ندای جوانان با همکاری پوهنتون کاروان با حضور داشت محترم سید جاوید اندیش بنیان گذار پوهنتون کاروان و رئیس ACB بانک،محترم سید حامد روحانی رئیس پوهنتون کاروان محترم حشمت الله نوری معاون اداری پوهنتون کاروان محترم اسدالله اسدی رئیس انجمن ندای جوانان و اعضای آن در پوهنتون کاروان افتتاح و گشایش یافت.

از این نمایشگاه یکروزه شماری از اراکین بلند پایه دولت، فعالین مدنی، محصلین دیدن نموده و از این نمایشگاه استقبال نمودند.

هدف از این نمایشگاه تشویق، حمایت و به نمایش گذاشتن صنایع دستی زنان افغان است که تولیدات افغانی و صنایع دستی زنان افغان در جامعه نهادینه بشود.

 قابل یادآوری است که در این نمایشگاه اثر هنری نقاشان افغان نیز به نمایش گذاشته شده بود.

Share on :     Facebook Twitter Google LinkedIn
Partners:


CONTACT US

KARWAN UNIVERSITY
END OF KABUL UNIVERSITY ROAD,
KABUL, AFGHANISTAN
+93786 000 177
+93786 000 277
info@karwan.edu.af

CONNECT

LIBRARY
Current Student
STAFF LOGIN
CERTIFICATE
VERIFICATION
LOCATION MAP